Page 4 - ZI Broj 123
P. 4
Izborni vikend

Trinaest zagorskih općinskih

i gradskih organizacija HDZ-a

izabralo novo vodstvo

Trinaest općinskih i gradskih or- sjednik Mladeži u toj općini, Tomis- jednoglasno dobio Josip Milički, a Šanjug u Petrovskom te Stjepan
ganizacija HDZ-a u Krapinsko - lav Mlinarić. U Hrašćini, stranku će tako je i u Mihovljanu, gdje na čelu Buden u Zlatar Bistrici. U Oroslavju
zagorskoj županiji ovog je vikenda u novom mandatu voditi Dragutin organizacije ostaje Zlatko Bartolić. će stranku nastaviti voditi Stanko
izabralo novo vodstvo. U Zaboku Žugec. Ivan Malogorski ponovno je U Krapinskim Toplicama, za no- Čičko, a u Loboru je povjerenje
je za predsjednicu jednoglasno izabran za predsjednika HDZ-a u Je- vog je predsjednika izabran Ernest članova još jednom dobio Dra-
izabrana Martina Rubil, dok je za senju, kao i Stjepan Sokolić u Maču. Svažić, načelnik općine. Još jedan gutin Adanić. Stranačke izborne
novog predsjednika u Stubičkim Situacija je ostala nepromijenjena i mandat za vođenje stranke dobili skupštine nastavljaju se i ovaj tje-
Toplicama izabran dosadašnji pred- u Mariji Bistrici, gdje je povjerenje su Tomica Broz u Kumrovcu, Ivan dan. (jj)

Dragutin Adanić izabran je za pred- Predsjednica zabočkog HDZ-a Za predsjednika HDZ-a Marije Novi predsjednik HDZ-a Stubičkih
sjednika loborskog HDZ-a Toplica Tomislav Mlinarić
Martina Rubil Skitanić Bistrice opet je izabran Josip MIlički

Tribina u humskom SDP-u

“Zašto je važno učlaniti se u Sindikat?”

Mladen Mandić
[email protected]

Uorganizaciji Foruma mladih Huma na Sutli i
Općinske organizacije SDP-a Huma na Sutli,
održana je tribina pod nazivom ˝Sindikati u Hrvatskoj -
misija, financiranje, aktivnosti˝. Glavni gost tribine bio
je Mario Vidiček, član Glavnog odbora Sindikata meta-
laca Hrvatske - industrijski sindikat. Uz informacije o
načinu djelovanja sindikata, njihovim dužnostima i
zadaćama, prisutne je najviše zanimalo na koji način
mogu sklopiti kolektivni ugovor koji će zaštititi radnike,
a da poslodavac na njega pristane. Razgovaralo se i
o tome koje su dobre strane potpisanih kolektivnog
ugovora i zašto je uopće važno učlaniti se u Sindikat.
Povela se i rasprava o načinu financiranja sindikata,
kao i kasnijoj raspodjeli prikupljenog novca. Pri kraju
tribine raspravljalo se i o važnosti zaštite radnika kao
temelja socijaldemokracije i srži ideja za koje se zalaže
SDP.

4 Zagorje International
   1   2   3   4   5   6   7   8   9