Page 1 - ZI Broj 387
P. 1

ŠTEFICI RINGL (71) IZ LIPOVCA IZGOVROJEDLOASKPURĆEAMA OUDK2R0AMPINILS.KOKU- ZNAAGORSKOJ ŽUPANIJI 39 OBOLJELIH

            NilzingasrkvairdhpituaćrMek isese“dsmtUaavazedimapdroeznesnasitctaiaerm-oleminnuaihtgZpna.aauagNpjćsvoteoeiirsoć,ssukunutiaiivpntloaoivdegosotvniocidjuVvserirhušuisrnigaHrcirpvseaetutsebkkorzmoačn,eoakuje
            ljetno sanjkačnajerape da seupsrveojsovjupčoevimjes”ti u siječnju i veljači

broj b3r8o7j		 60    www.wzawgowr.jzea-ginotrejer-ninatieornalt.ihorn	a	 l.hr 0182..srijuejÄŤnnaja22001159. .

ZAMIJETILI GA NA FACEBOOKU Dominik Sporiš                                     PRVE ZAGORSKE DIGITALNE NOVINE
iz Kumrovca ÄŤetiri se godine bavi modelingom, a
njegova je fotografija objavljena u sijeÄŤanjskom
izdanju najpoznatijeg svjetskog modnog ÄŤasopisa

PRVI ZAGOREC

U “VOGUEU”

KAD VELIKI “JEDU” MALE:             PROGRAMIRANJE, ROBOTI, IZRADA APLIKACIJA

          Slovenski Petrol preuzeo                    Više od 200 djece i
          distributera plina Zagorski                   mladih odluÄŤilo je i
          metalac i njegovih 18.000                    ove praznike pohađati
          kupaca, tko će kupiti                      Zimsku školu
          Gradsku plinaru Krapina?                    informatike u Krapini
   1   2   3   4   5   6