Page 3 - ZI Broj 123
P. 3
AKTUALNO

Zabok

FM SDP-a KZŽ prikupljao

potpise protiv povećanja

cijene dopunskog

zdravstvenog osiguranja

Prikupljanje potpisa protiv peticije. kom o poskupljenju dopunskog
povećanja cijene dopun- - Smatramo da je poskupljen- zdravstvenog osiguranja te kako
skog zdravstvenog osiguranja, u je dopunskog zdravstvenog nastavak takve politike vodi k
sklopu nacionalne kampanje Fo- osiguranja direktan udarac na privatizaciji zdravstva. Zahvalju-
ruma mladih SDP-a, započelo je džepove građana i građanki - is- jem građanima Zaboka koji su
u subotu u Zaboku. taknuo je koordinator akcije za svojim potpisom dali podršku
KZŽ i potpredsjednik FM SDP-a našoj inicijativi - rekla je Trgovec.
Direktan udarac KZŽ Hrvoje Novak. Predsjednica
FM SDP-a Zabok Karla Trgovec Predavanje potpisa
Akcija će se nastaviti i u Pre- poručila je kako Vlada ne pro-
gradi, Krapini, Velikom Trgovišću, vodi reforme, nego uvodi nove Prikupljeni potpisi koje Forum
Zlataru i Humu na Sutli, a članovi harače kao i 2010. godine. mladih skuplja diljem Hrvatske
Foruma mladih SDP-a Krapin- - Ovom peticijom želimo Vladi zbrojit će se s potpisima koje su
sko - zagorske županije poručili Republike Hrvatske jasno dati do prikupili članovi Hrvatske stran-
su kako građani svoje neslag- znanja da se ne slažemo s Odlu- ke umirovljenika te predati Vladi
anje mogu izraziti i putem online RH. (jj)

Bolja komunikacija s građanima

Siniša Hajdaš Dončić pokrenuo
svoju internetsku stranicu

Sciljem uspostavljanja otvoreni- pokrenuo je internetsku stranicu jem će komentirati dnevne političke će se također objavljivati raspored
je dvosmjerne komunikacije s http://hajdasdoncic.hr i društvene teme, pronaći odgovore razgovora s građanima, koje Hajdaš
građanima o pitanjima javnog inte- Građani će ondje moći pronaći in- na njegova pitanja upućena Vladi RH, Dončić održava svakog ponedjeljka
resa, saborski zastupnik i predsjednik formacije o aktivnostima i radu sab- te pisati svoja pitanja, kritike, pohvale, diljem Krapinsko - zagorske županije.
zagorskog SDP-a Siniša Hajdaš Dončić orskog zastupnika, čitati blog na ko- komentare i prijedloge. Na stranici (jj)

Zagorje International 3
   1   2   3   4   5   6   7   8